Metodyka pracy

W trakcie indywidualnej terapii z pacjentem wykorzystuje szereg nowoczesnych, międzynarodowych metod oraz koncepcji popartych najnowszymi badaniami naukowymi takich jak :terapia manualna wg koncepcji Maitland , Kinetic Control, PNF, Neurac . Pracując z osobami dotkniętymi różnego rodzaju schorzeniami układu ruchu stosuje specjalistyczne strategie leczenia wykorzystując techniki manualne ( mobilizacje stawowe , mobilizacje tkanek miękkich , rozluźnianie mięśniowo- powięziowe , masaż tkanek głębokich i inne formy masażu)oraz ćwiczenia terapeutyczne indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta ( ćwiczenia stabilizacji, nauka kontroli ruchu , nauka ergonomii ruchu). Postępowanie terapeutyczne poprzedzone jest zebraniem wywiadu oraz szczegółowym badaniem w celu obrania i wdrożenia jak najskuteczniejszej strategi usprawniania. Podczas terapii pacjentów neurologicznych np. po przebytych udarach , urazach czaszkowo-mózgowych główny nacisk kładę na funkcjonalność terapii , intensywny trening z wykorzystaniem przedmiotów użytku codziennego takich jak deska do prasowania , drabina i inne co przyczynia się  do większego zaangażowania w ćwiczenia przez pacjenta oraz wydobycia  potencjału który jest niezbędny w procesie usprawniania.

Image

TERAPIA MANUALNA

Jest jednym z działów fizjoterapii zajmującym się diagnostyką oraz leczeniem nerwowo-mięśniowo-szkieletowych dysfunkcji układu ruchu. W oparciu o wyciągnięte wnioski z wcześniej  przeprowadzonego szczegółowego badania oraz wywiadu  wykorzystywane są specjalistyczne strategie leczenia z  zastosowaniem technik manualnych (mobilizacje, manipulacje, neuromobilizacje). Terapia manualną wg koncepcji Maitland wyróżnia indywidualne i specyficzne podejście do problemu pacjenta, nie ogranicza się wyłącznie do pracy w obrębie struktur stawowych włączając w proces diagnostyczno-terapeutyczny ukł. Nerwowy i mięśniowy.

KINETIC CONTROL

Jest to koncepcja która pozwala zrozumieć jak istotny wpływ na powstawanie dolegliwości bólowych i dysfunkcji u pacjentów ma niekontrolowany , niewłaściwy ruch . Poprzez użycie szeregu testów funkcjonalnych w trakcie badania oceniana jest jakość ruchu i wyszukiwane są "słabe punkty” dotyczące zakresu mobilności , kontroli motorycznej i stabilności. W trakcie terapii stawia się nacisk na odtworzenie prawidłowego wzorca  ruchowego poprzez naukę dynamicznej kontroli ruchu oraz pracę nad stabilizacją lokalną i globalną  aktywizując odpowiedzialne za nią mięśnie. Terapia wg koncepcji Kinetic Control skierowana jest zarówno dla osób z ostrym bólem jak i pacjentów z dolegliwościami przewlekłymi w obrębie narządu ruchu.
Image
Image

TERAPIA FUNKCJONALNA

To specyficzna forma terapii indywidualnie dostosowana do potrzeb  ruchowych zgłaszanych przez pacjenta które  w wyniku uszkodzenia struktury np. tkanki mózgowej po udarze są zaburzone lub niemożliwe . Postępowanie terapeutyczne nastawione jet  na przywrócenie utraconej funkcji.
©2024 RMFIZJO. Wszystkie prawa zastrzeżone.